Uitgaven » Beschikbaar

Beschikbare uitgaven

De volgende uitgaven van het werk van ds. J.P. Paauwe zijn verkrijgbaar via de boekhandel. Boekhandels kunnen deze uitgaven bestellen bij de Christelijke Boekencentrale (CBC) in Houten.
N.B. uitgaven zijn niet verkrijgbaar via deze website.


RECENT VERSCHENEN (DECEMBER 2017)
EERDER VERSCHENEN


ANDERE RECENTE UITGAVEN


EVENEENS NIEUW VERKRIJGBAAR


LEVENSBESCHRIJVING MET GEDEELTEN UIT PREKEN


Bovenstaande uitgaven zijn verzorgd door de “Stichting tot uitgave van het werk van Ds. J.P. Paauwe”.


REGISTER VAN PREKEN, CATECHISATIES EN TOESPRAKEN

Dit register is geactualiseerd tot begin 2009

Vanwege de vele prekenbundels en andere uitgaven is een register samengesteld waarin alle beschikbare preken, catechisaties en toespraken van ds. J.P. Paauwe vermeld zijn. Het register bestaat uit uit twee delen: een chronologisch overzicht en een overzicht naar volgorde van Bijbelboek. Dit register kunt u als pdf-bestand openen via deze link. (N.B. Het bestand opent zich in een nieuw venster.)


TIJDSCHRIFT PREDIKATIES DS. J.P. PAAUWE

Nog steeds verschijnen preken van ds. Paauwe in het tijdschrift “Predikaties ds. J.P. Paauwe” dat vier keer per jaar verschijnt. De nummers van het tijdschrift bevatten per keer een of twee preken of catechisaties van ds. Paauwe en een gedeelte uit werken van de reformatoren of oude schrijvers. De minimumabonnementsprijs bedraagt voor binnenlandse abonnees 7 euro en voor het buitenland 10 euro per jaar. Een abonnement of proefnummer kan per e-mail worden aangevraagd via de rubriek Info en contact.