ds. J.P. Paauwe (1872 - 1956) Zijn levenZijn predikingUitgavenInformatieEnglish
Zijn prediking » Overdenkingen

Overdenkingen

Onderstaande overdenkingen bevatten korte gedeelten uit preken van ds. Paauwe. De meeste hiervan zijn gepubliceerd in het dagboek “Overdenkingen voor iedere dag van het jaar”. De datum in onderstaand overzicht verwijst naar de datum in dit dagboek.

Overdenkingen waarbij hieronder géén datum vermeld is, bevatten eveneens gedeelten uit preken van ds. Paauwe, maar zijn niet opgenomen in het dagboek.

De genade van de Heere Jezus Christus zij met u 4 januari
Het Woord der verzoening (1) 22 januari
Het Woord der verzoening (2) 23 januari
Uit genade zijt gij zalig geworden 24 januari
Die Hij tevoren verordineerd heeft 25 januari
Deze heeft Hij ook geroepen 26 januari
Deze heeft Hij ook gerechtvaardigd 27 januari
Deze heeft Hij ook verheerlijkt 28 januari
Zie het Lam Gods 30 januari
De openbaring des Zoons 1 februari
Zijt heilig, want Ik ben heilig 2 februari
Zalig die hongeren en dorsten 4 februari
Zij zullen komen en Mijn heerlijkheid zien (1) 5 februari
Zij zullen komen en Mijn heerlijkheid zien (2) 6 februari
Uw volk zal zeer gewillig zijn 7 februari
Bidt, en u zal gegeven worden 8 februari
In Uw licht zien wij het licht 9 februari
Tenzij uw gerechtigheid overvloediger is 10 februari
Niet door kracht, noch door geweld 12 februari
Gij zijt in Hem volmaakt 13 februari
Jaagt de vrede na 16 februari
Door het geloof zijn de muren gevallen 17 februari
Dit volk heb Ik Mij geformeerd 18 februari
Volg Mij 20 februari
Die in de Zoon van God gelooft 22 februari
Alzo lief heeft God de wereld gehad 10 december
Gij dan, bidt aldus
Stromen des levenden waters
De weg Uwer getuigenissen
Doe Uw aangezicht lichten over Uw knecht