ds. J.P. Paauwe (1872 - 1956) Zijn levenZijn predikingUitgavenInformatieEnglish
Zijn prediking ยป Belangrijke onderwerpen

Belangrijke onderwerpen

In deze rubriek zijn gedeelten uit de preken van ds. J.P. Paauwe opgenomen, gerangschikt naar een aantal belangrijke onderwerpen. De gekozen fragmenten geven een indruk van zijn prediking en de door hem gebrachte (Bijbelse en gereformeerde) leer. Om verder kennis te nemen van de prediking van ds. Paauwe is het aan te bevelen om ook zijn volledige preken te lezen zoals opgenomen in de diverse prekenbundels.

De hieronder genoemde onderwerpen staan overigens nauw met elkaar in verband, hetgeen ook blijkt uit de verschillende fragmenten die bij deze onderwerpen zijn opgenomen.

De inhoud van de prediking

Prediking van de Wet; de ellende van de mens

Evangelieprediking; aanbod van genade

Overtuiging van zonde


Inwendige roeping

Zaligmakend geloof

Rechtvaardigmaking

Wedergeboorte, vernieuwing, heiligmaking

Het leven des geloofs


De soevereiniteit Gods; de verkiezing

De Kerk

De sacramenten