ds. J.P. Paauwe (1872 - 1956) Zijn levenZijn predikingUitgavenInformatieEnglish
Informatie » Info en contact

Info en contact

Deze website is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de Stichting tot Uitgave van het werk van Ds. J.P. Paauwe.

Doel van de website is het aanbieden van betrouwbare informatie over het leven en het werk van ds. J.P. Paauwe aan een breed publiek. Voornaamste aanleiding hiertoe was het feit, dat betrouwbare informatie over ds. Paauwe en de inhoud van zijn prediking voor buitenstaanders moeilijk toegankelijk was en in de media veelvuldig onjuiste berichtgeving heeft plaatsgevonden.

De website is opengesteld in augustus 2006. De levensbeschrijving op de site werd voltooid in december 2006 en herzien eind 2007. In de loop van 2007 zijn enkele engelstalige rubrieken toegevoegd. De pagina met beschikbare uitgaven wordt regelmatig geactualiseerd.

Voor vragen of reacties naar aanleiding van deze website kunt u per e-mail contact met ons opnemen via onderstaande link.

Dat geldt ook voor het aanvragen van een abonnement of proefnummer van het tijdschrift “Predikaties ds. J.P. Paauwe” dat vier keer per jaar verschijnt. De nummers van het tijdschrift bevatten per keer één of twee preken of catechisaties van ds. Paauwe en een gedeelte uit werken van zogenoemde oude schrijvers. De minimumabonnementsprijs bedraagt voor binnenlandse abonnees 7 euro en voor het buitenland 10 euro per jaar.

E-mail naar administratie.

E-mail naar redactie.

Privacyverklaring