Zijn prediking Audio-opnamen

Audio-opnamen

Op een afzonderlijke website (www.dspaauweaudio.nl) zijn geluidsopnamen beschikbaar van preken en catechisaties van ds. J.P. Paauwe. Het gaat in totaal om circa 375 opnamen. Zie onderstaande link.

Audio-opnamen preken en catechisaties ds. J.P. Paauwe (www.dspaauweaudio.nl)